Spelregels

Onder goed werkgeverschap verstaat BAS Payroll ook het naleven van Wet- en regelgeving. Hieronder vind je een lijst van spelgregels, wij houden ons hieraan. Afspraak is afspraak. 

WAB

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze wet bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flexwerk moet verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.
BAS Payroll is klaar voor de WAB!

WKA

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Bij BAS is het risico van de WKA afgeschermd via een G-Rekening.

NEN en ABU

BAS Payroll werkt binnen de kaders van de NEN- en ABU-certificering.
Dat geeft opdrachtgevers en flexkrachten de garantie dat BAS staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.